50+ Carrière

Outplacement & loopbaanbegeleiding

Duurzame Inzetbaarheid

 

Duurzame inzetbaarheid en ESF subsidie

Piechart 50 50

We werken allemaal langer door tot 67 jaar en steeds meer werkgevers beseffen dat investeren in de grote groep ervaren werknemers van groot belang is voor het rendement van de organisatie. Ook de arbeidsmarkt is krap en iedereen is nodig op de werkvloer. De gemiddelde leeftijd stijgt. Om ervaren werknemers productief en met plezier aan de slag te houden heeft 50 Carrière alle expertise in huis en ook voor uw organisatie een oplossing op maat.

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

We geven toe, duurzame inzetbaarheid is een covierfactorenDIntainerbegrip. Met TNO onderscheiden we vier hoofdbestandsdelen:   

 • Gezondheid: In hoeverre ben je mentaal en fysiek goed in staat het werk (te blijven) doen?
 • Kundigheid: Heb je de benodigde kennis en het vermogen om bij te blijven? Hoe wendbaar ben je nu en in de toekomst? Intern of extern?
 • Betrokkenheid: In hoeverrre ben je gemotiveerd en tevreden met je werk? 
 • Stabiliteit: hoe is de balans werk - privé?

 

Trainingen 'Ervaring werkt' 

Onze trainingsprogramma's zijn maatwerk en helpen u het rendement van uw organisatie te verbeteren.

 

 1. Vitaliteit, ouder worden maar jong blijven.
  voetgangers stoplicht op groenWe krijgen met z'n allen steeds vaker en steeds jonger last van chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatklachten. Driekwart daarvan is het directe gevolg van onze leefstijl. Alle reden dus om vandaag nog gezonder te gaan leven! Langer fit betekent immers: langer volwaardig meedoen. Vraag je je zelf wel eens af, 'voor wie wil ik jong blijven?' De meeste werknemers noemen hun partner, hun kleinkinderen of voor zichzelf. Weinigen noemen hun werkgever. Dat begrijpen we. Toch is het fijn als je ook op je werk je jong en vitaal voelt. Besef je dat je spierkracht met de jaren afneemt, net als je hart-vermogen? Hoe ga je om met ouder worden, voeding, slaap, blijven bewegen en krijg je gedragsverandering?
   
   
 2. Eigen regie houden in een snel veranderende wereld.
  oversteekplaatsVoor werknemers en hun ontwikkeling. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Ben je bij en blijf je nieuwsgierig? Worden het werk of de veranderingen op een gegeven moment zwaarder? Wat kan je zelf doen om de regie en je werkplezier te houden en wat verwacht je van de organisatie? Waar heb je invloed op? Wat wil je, wat kan je en hoe mobiel ben je, nu en in de nabije toekomst?


 3. Wat is jouw rol in het team?
  discVoor werknemers en teams. Hoe fijn is het als je wordt aangesproken op je talenten en vaardigheden. Wie je bent, wat je goed kunt en welke talenten je van nature in huis hebt spelen een steeds grotere rol in dynamische werkprocessen en teams. Door je kracht te onderkennen en te delen met elkaar, zien jij en je collega's in welke rol je voor jouw organisatie en collega’s van toegevoegde waarde kan zijn. En je werkplezier stijgt navenant.
   

 4. Masterclass 'ervaring werkt'. 
  Vfaculty 979900oor leidinggevenden en HR. De krapte en gemiddelde leeftijd op de arbeidsmarkt neemt toe. De groep ervaren werknemers vormt een steeds groter belang voor de organisatie. De maatschappij, de techniek en organisaties veranderen steeds sneller.
  Welke rol spelen ervaren medewerkers hierin? Hoe krijg je (meer) inzicht in hun kracht? Wat zijn hun drijfveren? Wat werkt wel en wat niet in de aansturing? Hoe houd je iedereen scherp en fit en je bezetting compleet? Hoe laat je de verschillende generaties optimaal samenwerken?
  Met een training van één dag krijg je nieuwe inzichten en handvatten in duurzame inzetbaarheid waarmee je direct en concreet aan de slag kunt.

 

Instrumenten

scan

 • Duurzame inzetbaarheidsscan
  Deze scan geeft inzicht in je bevlogenheid, persoonlijke flexibilteit, balans werk-privé, werkvermogen en ontwikkelmogelijkheden. Het rapport is overzichtelijk en biedt aanknopingspunten om op door te vragen. 
 • Je arbeidsmarktwaarde
  Aan de hand van deze scan krijg je een objectieve berekening van je kansen en waarde op de arbeidsmarkt onder andere op basis van je functie, opleidingsniveau, leeftijd en de regio waarin je woont. 
 • PAGO, PMO of MTO. We hebben de mogelijkheid complete scans uit te voeren als input vooraf en meting achteraf van het effect van onze programma's. 

 

 

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019

esfHet zal u niet ontgaan zijn, maar de EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden. De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is in het leven geroepen om dat beter te laten verlopen.

De subsidie is voor de co-financiering (50%) van de kosten van een externe adviseur zoals 50+ Carrière, als bureau al sinds 2004 gespecialiseerd in de participatie van ervaren werknemers. 

Het volgende tijdvak is van 8 t/m 12 april 2019.

 

Voorwaarden ESF subsidie

De subsidie moet betrekking hebben op het bevorderen van: 

 • Gezond en veilig werken waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. 50+ Carrière heeft de afgelopen jaren daar meerdere malen een seminar over georganiseerd;
 • Interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, iets wat we als sinds 2004 nastreven voor ervaren werknemers.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet u minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest). De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om het opstellen van een advies met implementatieplan en het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie is per project en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie €12.500,- bij een bedrag van €25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal €12.000 (ex. btw) te bedragen.

 

Waarom met ons een aanvraag doen? 

 • Met onze expertise verloopt de aanvraag en uw project volledig binnen de kaders en bereikt u de gewenste resultaten.
 • Met ons programma 'ervaring werkt' kunnen we uw organisatie helpen de gewenste doelstellingen te bereiken.
 • We werkten al voor grote opdrachtgevers in meerdere branches. 

 

Meer informatie

Alles wat we doen is maatwerk. Bent u benieuwd wat 50+ Carrière voor u kan doen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en / of een afspraak.

CONTACT

 

 

De KOBA-DI

Duurzame inzetbaarheid is een nogal breed begrip. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid wordt met de KOBA-DI eindelijk tastbaar en meetbaar. De KOBA-DI helpt u met de juiste prioriteiten te stellen, resultaat te tonen en  meer draagvlak in de organisatie te krijgen. De KOBA-DI is in 2016 door TNO ontwikkeld. Met dit heldere en eenvoudige instrument krijgt u:  

 • Inzicht in kosten en baten van duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf
 • Een zeer gebruiksvriendelijk en transparant overzicht
 • De enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland

U krijgt in drie stappen inzicht in het rendement van uw investering in duurzame inzetbaarheid:

 1. De analyse meet eerst waar bij uw organisatie mogelijk rendementsverlies (verspilling) optreedt aan de hand van vier thema's die productiviteit beïnvloeden, zijnde gezondheid, vakkennis, motivatie en balans werk-privé.
 2. Vervolgens kunt u een vergelijking maken met uw sectorgenoten en uw eigen doelstellingen en beleid bepalen.
 3. De analyse toont tot slot wat het rendement zal zijn van uw beleid en van de in te zetten maatregelen in vijf clusters; cultuur & leiderschap, gespreksvoering, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en gezondheid.

 

Koba tool