Duurzame inzetbaarheid

We werken allemaal langer door tot 67 jaar en steeds meer werkgevers beseffen dat investeren in de grote groep ervaren werknemers van groot belang is voor het rendement van de organisatie.

Ook de arbeidsmarkt is krap en iedereen is nodig in het proces. Om ervaren werknemers productief en met plezier aan de slag te houden heeft 50 Carrière voor u de benodigde expertise in huis en ook voor uw organisatie programma's op maat.

Image

Wij helpen uw werknemers duurzaam inzetbaar te zijn.

We geven toe, duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. We onderscheiden vier hoofdbestandsdelen:

 • Gezondheid: In hoeverre ben je mentaal en fysiek goed in staat het werk (te blijven) doen?
 • Kundigheid: Heb je de benodigde kennis en het vermogen om bij te blijven? Hoe wendbaar ben je nu en in de toekomst? Intern of extern?
 • Betrokkenheid: In hoeverrre ben je gemotiveerd en tevreden met je werk?
 • Stabiliteit: hoe is je balans werk - privé?
Image

Trainingen 'Ervaring werkt'

Onze trainingsprogramma's zijn maatwerk en helpen u het rendement van uw organisatie te verbeteren.

1

Eigen Regie over je loopbaan

Voor ervaren werknemers die de regie willen houden.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Wat kan je zelf doen om de regie en je werkplezier te houden en wat verwacht je van de organisatie? 

Waar heb je invloed op? Wat zijn je drijfveren? En hoe blijf je bij en nieuwsgierig? Wat wil je en wat ga je doen in de toekomst?

Krijg antwoorden op al deze vragen en maak een plan voor je loopbaanvervolg. 

2

Vitaliteit en energie.

Langer doorwerken vraagt ook iets van je fysieke en mentale gezondheid.

Vraag je je zelf wel eens af, 'voor wie wil ik jong blijven?' De meeste werknemers noemen hun partner, hun kleinkinderen of voor zichzelf. Weinigen noemen hun werkgever. Toch is het fijn als je ook op je werk je gezond voelt.

Hoe ga je nu je iets ouder bent om met je voeding, jezelf opladen, beweging, stress en mantelzorg? Hoe kan je je gedrag sturen?

Laat je zelf inspireren op onze workshop Vitaliteit en energie en werk gezonder langer door.  

Deelnemers over de Eigen Regie workshops

 • "Iedereen van 55+ zou verplicht iedere 5 jaar een plan inzake de vitaliteit moeten maken: Hoe hou ik het vol op de route 67+? Gespreksonderwerpen: Voordelen van vroegpensioen / mogelijk minder arbeidsuren en betere verdeling cq. andere werkzaamheden kunnen overwegen. Vaak zijn de mogelijkheden niet bekend".
 • "Ik ben tevreden over de workshop. Vanuit mijn lidmaatschap bij de OR zal ik anderen zeker aansporen om gebruik te maken van de workshop. Ik ben verder benieuwd wat er gaat gebeuren met jullie advies/vragen aan de bestuurder cq HRM over een veel breder beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid. Het is m.i. nodig om mandaat te krijgen t.a.v. verdere stappen op dit gebied, t.b.v. de medewerkers en niet op de laatste plaats voor de bestuurder zelf. Ik denk dat er een positief effect is op het ziekteverzuim als hierin wordt geïnvesteerd in de komende jaren. Succes met jullie werk en dank voor de workshop"!

 

 • "Ik vond het een workshop die in een ontspannen sfeer plaats vond, dit was met name door de wijze waarop jullie het leidden".
 • "Met name de tweede bijeenkomst bevatte voor mij interessante informatie. Prettig (en soms verrassend) om de verhalen van collega’s te horen. Goed om je te realiseren waar je nu staat in je loopbaan en of en wat je nog wilt".
 • "Goed om inzicht te krijgen in je eigen ik. En ook nodig om de 2de dag goed in te kunnen. De 2de sessie was echt veel meer gericht op de toekomst en zeker het onderdeel pensioen was verhelderend. Eigenlijk zijn 2 sessies veel te kort".
 • "Heel duidelijk is het dat je zelf alles moet regelen, heft in eigen handen moet nemen. Mooi zoals jullie alles aangeven, duidelijk zijn, weinig onzinnig uitweiden. Het enthousiasme druipt ervan af".
Image
3

Wat is jouw kracht en rol in het team?

Voor werknemers en teams.

Hoe fijn is het als je wordt aangesproken op je talenten en vaardigheden. Wie je bent, wat je goed kunt en welke talenten je van nature in huis hebt, spelen een steeds grotere rol in dynamische werkprocessen en teams.

Door je kracht te onderkennen en te delen met elkaar, zien jij en je collega's in welke rol je voor jouw organisatie en collega’s van toegevoegde waarde kan zijn. En je werkplezier stijgt navenant.

4

Masterclass voor leidinggevenden.

Voor leidinggevenden en HR.

De gemiddelde leeftijd op de werkvloer neemt toe. Welke rol spelen ervaren medewerkers in de organisatie? Hoe krijg je (meer) inzicht in hun kracht? Wat werkt wel en wat niet in de aansturing? Hoe houd je iedereen fit en je bezetting compleet?

Met deze training krijg je nieuwe inzichten en handvatten in duurzame inzetbaarheid waarmee je direct en concreet aan de slag kunt.

Instrumenten

 • Duurzame inzetbaarheidsscan voor inzicht in je bevlogenheid, persoonlijke flexibilteit, balans werk-privé, werkvermogen en ontwikkelmogelijkheden.

 • Je arbeidsmarktwaarde voor een objectieve berekening van je kansen en waarde op de arbeidsmarkt onder andere op basis van je functie, opleidingsniveau, leeftijd en de regio waarin je woont.

 • PAGO, PMO of MTO: Complete scans als input vooraf en meting achteraf van het effect van onze programma's.
Image

Meer informatie

Alles wat we doen is maatwerk. Bent u benieuwd wat 50+ Carrière voor u kan doen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en / of een afspraak.

Image

De KOBA-DI

Duurzame inzetbaarheid is een nogal breed begrip. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid wordt met de KOBA-DI eindelijk tastbaar en meetbaar. De KOBA-DI helpt u met de juiste prioriteiten te stellen, resultaat te tonen en meer draagvlak in de organisatie te krijgen. De KOBA-DI is in 2016 door TNO ontwikkeld. Met dit heldere en eenvoudige instrument krijgt u:

 • Inzicht in kosten en baten van duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf
 • Een zeer gebruiksvriendelijk en transparant overzicht
 • De enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland

U krijgt in drie stappen inzicht in het rendement van uw investering in duurzame inzetbaarheid:

1

De analyse meet eerst waar bij uw organisatie mogelijk rendementsverlies (verspilling) optreedt aan de hand van vier thema's die productiviteit beïnvloeden, zijnde gezondheid, vakkennis, motivatie en balans werk-privé.

2

Vervolgens kunt u een vergelijking maken met uw sectorgenoten en uw eigen doelstellingen en beleid bepalen.

3

De analyse toont tot slot wat het rendement zal zijn van uw beleid en van de in te zetten maatregelen in vijf clusters; cultuur & leiderschap, gespreksvoering, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en gezondheid.

Image