50+ Carrière

Outplacement & loopbaanbegeleiding

ESF subsidie

 

Combineer de ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018 met ons programma 'Ervaring werkt'.

Het zal u niet ontgaan zijn, maar de EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden. De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is in het leven geroepen om dat beter te laten verlopen. De subsidie is voor de co-financiering (50%) van de kosten van een externe adviseur zoals 50+ Carrière, als bureau al sinds 2004 gespecialiseerd in de participatie van ervaren werknemers.

Er is een nieuw tijdvak open van 25 juni tot en met 29 juni 2018.

 

Subsidie ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018 nu aanvragen?

Laat ons u helpen de duurzame inzetbaarheid te verbeteren:

 • Met onze expertise op dit gebied verloopt de aanvraag en uw project volledig binnen de kaders en bereikt u de gewenste resultaten.
 • Met onze ervaring en focus op duurzame inzetbaarheid genaamd 'ervaring werkt' kunnen we uw organisatie helpen de gewenste doelstellingen te bereiken.
 • We werkten al voor grote opdrachtgevers in meerdere branches. 

 

Voorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid 2018

De subsidie heeft onder andere betrekking op het bevorderen van: 

 • Een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. 50+ Carrière heeft de afgelopen jaren daar meerdere malen een seminar over georganiseerd;
 • Interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, iets wat we als sinds 2004 nastreven voor ervaren werknemers.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

banner ESF subsidie 300x274

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet u minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).

 

Subsidiabele kosten en subsidiebedrag

De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om:

 • Het opstellen van een advies met implementatieplan;
 • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie is per project en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie €12.500,- bij een bedrag van €25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal €12.000 (ex. btw) te bedragen.

 

Programma 'ervaring werkt'

Waarom inzetten op de verbetering van duurzame inzetbaarheid?

 • Veranderingen doen een beroep op iedere organisatie, terwijl de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Het langer doorwerken tot 67 jaar is een nog onontgonnen terrein waar veel rendementsverbetering op valt te behalen. Het programma ‘Ervaring werkt’ biedt voor organisaties een mogelijkheid om het werkplezier en de productiviteit van hun medewerkers te verbeteren. 
 • Ervaren medewerkers bepalen meer en meer het succes en rendement van een organisatie. Aan alle medewerkers worden hoge eisen gesteld om te blijven leren en meegaan met veranderingen. Ervaren medewerkers kunnen wat ondersteuning gebruiken. 
 • Voor iedere werknemer kan er een moment komen dat het lastiger wordt, bijvoorbeeld fysiek, mentaal of door technologie. Soms staat een werknemer onbewust minder open voor veranderingen en haakt deze af, hetgeen leidt tot verminderde inzetbaarheid en immobiliteit. Dat afhaken moet tijdig worden omgebogen in bijblijven, de regie nemen en competent blijven handelen. Iedereen moet blijven leren en in staat worden gesteld zijn rol te nemen.

 

Het creëren van een leeromgeving 

1) Blijven leren op je werk:

Ons programma is gericht op een positieve leerhouding van medewerkers en het nemen van de eigen regie voor hun loopbaan. Nu leggen medewerkers deze vaak bij de werkgever. Als medewerkers alleen dat blijven doen waar ze goed in zijn leidt tot wellicht tot veiligheid en waardering op korte termijn, maar uiteindelijk op langere termijn nog meer onzekerheid bij veranderingen en meer moeite om het ‘nieuwe’ op te pakken.

Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt (Einstein).

Met als gevolg verdergaande taakversmalling, ervaringsconcentratie en uiteindelijk verminderde inzetbaarheid, mobiliteit en mogelijk vervroegde uitval. We helpen ze te laten zien dat zekerheden niet zaligmakend zijn en eerder nog beperkend werken in het bereiken van kansen en mogelijkheden. De achterstand die medewerkers oplopen als ze zelf niet meer bijblijven is lastig in te halen op latere leeftijd.

We laten medewerkers zich naar veranderingen toewenden en deze omarmen, zodanig dat ze zich uitgedaagd voelen en gemotiveerd worden om de nieuwe situatie onder de knie te krijgen. We zoeken met hen naar hun uitdagingen. Wanneer de organisatie de medewerker de tijd geeft te ‘leren’ en daar in syccesvol is, dan is de motivatie voor het blijven aangaan van een leerproces groter. Er komt meer waardering en zelfvertrouwen, wat leidt tot competenter blijven werken. Medewerkers hebben meer regie over hun loopbaan en voelen beter aan wat er van hen verwacht wordt. 

2) Persoonlijk leiderschap

Medewerkers zijn vooral gewend om via specialisatie (bijvoorbeeld doel- c.q. leeftijdsgroepen) en/of opleiding of productaanbod langdurig een functie te vervullen. De functies die we nu kennen zijn gebaseerd op het verleden en dekken vaak maar een deel  van de behoefte die de organisatie en haar omgeving hebben. Het aanpassen van functies is een beperkte oplossing in een tijd waarin de veranderingen steeds sneller gaan. Aanpassen moet.

Organisaties doen naast vak- en doelgroepenkennis steeds vaker een beroep op vaardigheden die zijdelings met het vak te maken hebben. Wie je bent, wat je goed kunt en welke vaardigheden je van nature in huis hebt, spelen steeds vaker de hoofdrol om naast gewoon functioneren, met plezier en zingeving je werk te blijven doen. Door hun talenten te onderkennen en te delen met elkaar, zien medewerkers in welke rol zij voor organisaties en hun collega’s van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Daarnaast kan het belangrijk zijn dat medewerkers leren dat iedereen verschillende kwaliteiten heeft. En dat de keuze voor het werken vanuit deze diversiteit inhoudt dat een bepaald organisatievraagstuk niet langer bij één persoon wordt belegd, maar dat een groep medewerkers ieder vanuit zijn/haar eigen talent een bijdrage levert aan het gezamenlijk doel.

 

Resultaten van 'Ervaring werkt': 

 • Meer inzicht in eigen ontwikkeling en loopbaanperspectief
 • Besef van eigenaarschap en ondernemerschap voor een blijvende arbeidsparticipatie
 • Verhoogde betrokkenheid op de werkvloer

 

Alles wat we doen is maatwerk. “Ervaring werkt’ is ook beschikbaar als individueel traject of voor leidinggevenden en HR. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wilt u een afspraak maken? Laat het ons weten via de contactpagina

Wilt u dat wij u bellen?


Uw naam:*
Uw telefoonnummer:*
Uw e-mailadres:*
Wanneer wilt u gebeld worden?*
Recaptcha: