50+ Carrière

Outplacement & loopbaanbegeleiding

Duurzame Inzetbaarheid

 

50+ Carrière en Duurzame Inzetbaarheid

 1. ESF Subsidie 2018/2019, nu aanvragen.
 2. 50+ Carrière programma 'Ervaring Werkt'; hoe houdt u uw werknemers duurzaam inzetbaar?
 3. 50+ Carrière Seminar 'Ervaring Werkt'; kom in gesprek met vakgenoten.
 4. KOBA-DI, het instrument om de effectiviteit van uw maatregelen te meten en intern draagvlak te krijgen. 

 

1) ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2018/2019

banner ESF subsidie 300x274Het zal u niet ontgaan zijn, maar de EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden. De subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is in het leven geroepen om dat beter te laten verlopen. De subsidie is voor de co-financiering (50%) van de kosten van een externe adviseur zoals 50+ Carrière, als bureau al sinds 2004 gespecialiseerd in de participatie van ervaren werknemers.

 

Er komt weer een tijdvak in november 2018.

 

Aanvraag doen?

 • Met onze expertise verloopt de aanvraag en uw project volledig binnen de kaders en bereikt u de gewenste resultaten.
 • Met ons programma 'ervaring werkt' kunnen we uw organisatie helpen de gewenste doelstellingen te bereiken.
 • We werkten al voor grote opdrachtgevers in meerdere branches. 

 

Voorwaarden ESF subsidie

De subsidie moet betrekking hebben op het bevorderen van: 

 • Gezond en veilig werken waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. 50+ Carrière heeft de afgelopen jaren daar meerdere malen een seminar over georganiseerd;
 • Interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap, iets wat we als sinds 2004 nastreven voor ervaren werknemers.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet u minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest).

De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om het opstellen van een advies met implementatieplan en het begeleiden bij het implementeren van een advies.

De subsidie is per project en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie €12.500,- bij een bedrag van €25.000 aan subsidiabele projectkosten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal €12.000 (ex. btw) te bedragen.

 

Waarom investeren in duurzame inzetbaarheid?

 • Veranderingen doen een beroep op iedere organisatie, terwijl de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Het langer doorwerken tot 67 jaar is een nog onontgonnen terrein waar veel rendementsverbetering op valt te behalen. Het programma ‘Ervaring werkt’ biedt voor organisaties een mogelijkheid om het werkplezier en de productiviteit van hun medewerkers te verbeteren. 
 • De maatschappij, technologie en werkomgeving veranderen snel. De groep ervaren werknemers wordt steeds belangrijker voor het succes van uw organisatie. Ervaren werknemers zijn gemotiveerd maar kunnen moeite hebben alle ontwikkelingen bij te houden. Als werknemers niet 'bijblijven' kan taakversmalling optreden en neemt de productiviteit af.
 • Voor iedere werknemer kan er een moment komen dat het lastiger wordt, bijvoorbeeld fysiek, mentaal of door technologie. Soms staat een werknemer onbewust minder open voor veranderingen en haakt deze af, hetgeen leidt tot verminderde inzetbaarheid en immobiliteit. Dat afhaken moet tijdig worden omgebogen in bijblijven, de regie nemen en competent blijven handelen. Iedereen moet blijven leren en in staat worden gesteld zijn rol te nemen.

Piechart 50 50

 

2) 50+ Carrière 'Ervaring werkt' Programma opzet

'Ervaring werkt' zijn onze coaching- en trainingsprogramma's voor organisaties die het rendement van hun organisatie willen verbeteren door de competenties, vitaliteit en werkplezier van ervaren werknemers te verhogen. Ons programma 'Ervaring werkt' wordt op maat gemaakt en is afgestemd op de specifieke doelstellingen en vragen van de organisatie.

We gaan in op de terreinen waar u winst op kunt behalen:

 • Cultuur en leiderschap training. Een training voor management en leidinggevenden. Hoe maakt u gebruik van de talenten en mogelijkheden van uw ervaren werknemers? Een workshop over autonomie en verantwoordelijheid om hun eigen regie op te pakken, over prikkelen om te blijven leren en uitdagingen aan te gaan. We werken allemaal door tot 67 jaar. Er is nog zoveel te leren. Maak gebruik van de kracht van ervaring.  
 • Leren en ontwikkelen, meegaan met veranderingen. Workshops voor werknemers. Waar haal je je energie vandaan? Wat heb je nodig om met plezier door te werken tot 67? Wat doe jezelf, en wat mag je verwachten van je werkgever? Hoe werk je samen in je team? Je verandert zelf ook, verandert je omgeving mee? Collegialiteit, respect, waardering en autonomie in het werk worden steeds belangrijker. Komen deze drijfveren voldoende aan bod? Hoe is de balans werk - privé?   
 • Gezondheid. Workshop voor werknemers over het begrip 'verdiencapaciteit' en hoe een gezond lichaam en gezonde geest van belang zijn voor het langer doorwerken tot 67 jaar. Met praktische tips over gezond oud worden en jong blijven een veeleisende omgeving. 

 

Loopbaan67 Grafiek output ontwikkeling en beloning

Meer informatie

Bent u benieuwd hoe 'Ervaring werkt' er voor uw organisatie uit kan zien? 'Ervaring werkt’ is beschikbaar als individueel traject of voor teams van medewerkers, leidinggevenden en HR. Alles wat we doen is maatwerk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

CONTACT

 

3) 50+ Carrière Seminar 'Ervaring Werkt'

fried

Met 30 HRM vakgenoten uit profit en non-profit en organisaties zoals AkzoNobel, CBS, Gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel, zorginstellingen, industrie en onderwijs zijn we intensief aan de slag gegaan over het meetbaar maken van duurzame inzetbaarheid, subsidies, de KOBADI, persoonlijk leiderschap en blijven 'leren'.

versmallenofuitdagen

Aart van Haarlem, HR Manager van het waterschap Aa en Maas stak in op persoonlijk leiderschap en eigen regie.

Medewerkers kunnen door het hele proces nu een goed antwoord geven op de vraag; Ik weet wie ik ben en sta aan het roer. Ik laveer verantwoord en effectief tussen “mijn organisatiedoelen”, “mijn omgeving” en “mijn ambities en ontwikkelpad”. Ik doe dit met passie. En jij? Resultaten van het programma waren meer mobiliteit, ontwikkelings- en veranderbereidheid en medewerkerstevredenheid. 

Isolde Kolkhuis Tanke, auteur van Competent blijven handelen in latere loopbaanfasen, brengt organisaties en hun medewerkers in de leerstand. Medewerkers moeten bijblijven en meegaan met veranderingen in de maatschappij en organisatie en hier op kunnen inspelen met hun eigen ambities en mogelijkheden. 

 

4) De KOBA-DI, inzicht in het rendement van Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een nogal breed begrip. Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid wordt met de KOBA-DI eindelijk tastbaar en meetbaar. De KOBA-DI helpt u met de juiste prioriteiten te stellen, resultaat te tonen en  meer draagvlak in de organisatie te krijgen. De KOBA-DI is in 2016 door TNO ontwikkeld. Met dit heldere en eenvoudige instrument krijgt u:  

 • Inzicht in kosten en baten van duurzame inzetbaarheid van uw bedrijf
 • Een zeer gebruiksvriendelijk en transparant overzicht
 • De enige wetenschappelijk onderbouwde tool in Nederland

U krijgt in drie stappen inzicht in het rendement van uw investering in duurzame inzetbaarheid:

 1. De analyse meet eerst waar bij uw organisatie mogelijk rendementsverlies (verspilling) optreedt aan de hand van vier thema's die productiviteit beïnvloeden, zijnde gezondheid, vakkennis, motivatie en balans werk-privé.
 2. Vervolgens kunt u een vergelijking maken met uw sectorgenoten en uw eigen doelstellingen en beleid bepalen.
 3. De analyse toont tot slot wat het rendement zal zijn van uw beleid en van de in te zetten maatregelen in vijf clusters; cultuur & leiderschap, gespreksvoering, arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling en gezondheid.

 

Koba tool

 

Bent u benieuwd wat 50+ Carrière voor u kan doen? We delen graag al onze expertise met u.

CONTACT