50+ Carrière

Outplacement & loopbaanbegeleiding

'55-plusser wil niet omscholen', of toch wel?

De titels van de verschillende artikelen in de media geven vaak de indruk dat ervaren werknemers liefst niet willen veranderen en eerder willen stoppen. Maar als je het artikel op Nu.nl doorleest, zie je dat er ook grote aantallen zijn die stappen willen zetten om hun loopbaan naar hun hand te zetten. Sterker nog 18% geeft aan door te willen werken na het bereiken van de pensioenleeftijd.

Ze zouden dat eens in de titel moeten zetten en daar sowieso meer aandacht aan mogen besteden. Want degene die wel willen, kunnen een voorbeeldfunctie zijn voor de anderen. Ten onrechte is er een gevoel van 'het lukt me toch niet' of 'wie zit er op mij te wachten?' Maar als de ervaren werknemers eenmaal zien dat er mogelijkheden zijn en dat collega's in beweging komen ook in de latere loopbaanfasen, dan zullen ze ook meer bij zichzelf kunnen gaan nadenken over een passend loopbaanperspectief en daar actie op ondernemen. Want werkgevers en vooral O&O fondsen hebben budgetten beschikbaar voor oriëntatie en mobiliteit. Maak daar gebruik van. 

Ik belicht het liever dus positief: "Omscholing of het veranderen van baan kan er voor zorgen dat mensen fit hun pensioen halen, zei Fried le Poole onlangs tegen RTL." Mooi dat die quote is opgenomen. 

Interview op RTLz.nl, 'Houd het leuk tot aan je pensioen'. 50+ Carrière in de media.

Het feit dat een redactie van RTL ons belt, geeft mij het gevoel dat het belangrijk is wat we doen. In onze ogen onderschatten veel werknemers het risico dat ze in de tweede helft van hun loopbaan moeite kunnen krijgen hun loopbaan met plezier en naar voldoening voort te zetten. Door te blijven leren en jezelf wendbaar te houden, ben je wel in staat je loopbaan de gewenste richting te geven. Het valt mij op dat werkgevers zeer vaak positief reageren op een coachingsvraag van een werknemer. Het is duidelijk ook in hun belang dat werknemers het langer doorwerken tot een succes maken. 'Trek aan de bel', zou ik zeggen.

https://www.rtlz.nl/life/carriere/houd-het-leuk-tot-aan-je-pensioen-ga-op-tijd-iets-anders-doen

Oproep AWVN om te investeren in (de groep ervaren) werknemers

Harry van der Kraats, directeur van de werkgeversvereniging AWVN stelt in het FD van 9 oktober dat werkgevers moeten investeren in hun werknemers in plaats van ze af te kopen. "Ze hebben hun personeelsbeleid structureel verwaarloosd gedurende de crisisjaren". 

Het wordt wel tijd om in beweging te komen

Dat we langer doorwerken is al lang bekend.

WW terug naar drie jaar is niet de oplossing

In het FD van afgelopen donderdag (koningsdag 27 april) stond een hoofdredactioneel artikel over het verlengen van de ww-uitkeringsperiode. Ik ben daar net als deze hoofdredactie geen voorstander van.

Fried Le Poole, oprichter 50+ Carrière

Fried

In 2004 heb ik 50+ Carrière opgericht om bij te dragen aan de verbetering van de participatie van ervaren werknemers. Voor een uitgebreider profiel, klik hier

Seminar 50+ Jong en Flexibel

Seminar 50+ Jong en Flexibel i.v.m. het 10-jarig bestaan van 50+ Carrière.

Seminar header 

Bevolkingsopbouw 2025

Vergrijzing en ontgroening in beeld. Al snel zullen ervaren werknemers de overhand hebben op de werkvloer.

 

 leeftijdsopbouw2025