50+ Carrière

Outplacement & loopbaanbegeleiding

Het wordt wel tijd om in beweging te komen

Dat we langer doorwerken is al lang bekend. Het valt me op dat weinig werkgevers en werknemers in beweging komen. Het lijkt wel dat, door het te negeren, er ook geen problemen zullen zijn. Maar ouder worden is geen onomkeerbaar iets. We werken langer door op hogere leeftijd met alle na- en voordelen. Docenten, zorgmedewerkers, bouwvakkers, maar eigenlijk iedereen moet zich op een gegeven moment afvragen of hij/zij de huidige functie wel in alle redelijkheid goed kan blijven uitoefenen tot minimaal 67 jaar. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal kan het gaan wringen. Lange functieduur vormt een groter risico op uitval dan leeftijd. Laat werknemers tijdig nadenken over de tweede helft van hun loopbaan. Werkgevers en werknemers moeten investeren en preventief handelen in plaats van niets doen en wachten tot het fout gaat. Want dat gaat nog meer geld kosten.

Discusiëer verder mee met 50+ Carrière en 1.600 leden op Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/2101557

WW terug naar drie jaar is niet de oplossing

In het FD van afgelopen donderdag (koningsdag 27 april) stond een hoofdredactioneel artikel over het verlengen van de ww-uitkeringsperiode. Ik ben daar net als deze hoofdredactie geen voorstander van.

Langer doorwerken gaat niet vanzelf

Vanwege de vergrijzing zal de Nederlandse bevolking langer moeten doorwerken.
In 2017 is de arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen echter nog steeds laag, in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen. Ook neemt de binding met de arbeidsmarkt boven de 55 jaar sterk af en stijgt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit hangt onder meer samen met de gezondheid: naarmate men ouder wordt, neemt ook het risico op een slechtere gezondheid toe.
Dit zijn de wat sombere bevindingen uit het onderzoek van Fleur Gommans, 'de rol van gezondheid bij langer doorwerken'. gepubliceerd op de site van het CBS in februari 2017. 
Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven een minder dan goede gezondheid te hebben, voldoen minder vaak aan de fysieke en psychische eisen van hun werk en verwachten tot op een lagere leeftijd in staat te zijn door te werken dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Een kortere werkweek wordt door 45- tot 65-jarige werknemers het vaakst genoemd als een voorwaarde om langer te willen en te kunnen doorwerken. Daarnaast wordt ook fysiek en/of psychisch lichter werk als een belangrijke conditie hiervoor gezien.
Het is de vraag of deze ontziemaatregelen de oplossing zijn want ze leiden tot verdere taakversmalling, verlaagde inzetbaarheid, immobiliteit en vervroegd uittreden. Beter is het om te investeren in blijven leren en werknemers te prikkelen zich te blijven ontwikkelen, want over het algemeen is niemand erbij gebaat als een werknemer uitvalt omdat hij het niet volhoudt, de werknemer niet, de werkgever niet en de overheid niet. 

Op weg naar de individuele scholingsrugzak

Harry van de Kraats van de AWVN pleitte al eerder om de transitievergoeding te vervangen door een individueel budget, een rugzakje dat werknemers kunnen aanspreken voor opleiding en/of loopbaanbegeleiding.

Bedrijfsartsen hebben een terecht punt, maar richten zich teveel op leeftijd.

Bedrijfsartsen hebben een punt, maar het is onvolledig. Want te lange functieduur vormt een groter risico op uitval dan leeftijd.

Fried Le Poole, oprichter 50+ Carrière

Fried

In 2004 heb ik 50+ Carrière opgericht om bij te dragen aan de verbetering van de participatie van ervaren werknemers. Voor een uitgebreider profiel, klik hier

Seminar 50+ Jong en Flexibel

Seminar 50+ Jong en Flexibel i.v.m. het 10-jarig bestaan van 50+ Carrière.

Seminar header 

Bevolkingsopbouw 2025

Vergrijzing en ontgroening in beeld. In 2025 zal jong én oud nodig zijn op de werkvloer.

 

 leeftijdsopbouw2025